درباره دکتر میلاد اعتمادی :

دکتر میلاد اعتمادی شلمزاری متخصص جراحی فک و صورت در اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان میباشد. دکتر اعتمادی دارای بیش از 10 سال تجربه در انجام جراحی های زیبایی مانند جراحی بینی ، جراحی پلک ، انواع لیفت صورت ف گردن و …. میباشد.

دکتر میلاد اعتمادی به عنوان رتبه اول بورد تخصصی ، تخصص جراحی دهان ، فک و صورت را در سال 1395 اخذ نموده و تا کنون با ارائه 28 مقاله تخصصی ، به عنوان یکی از بهترین جراحان زیبایی فک و صورت شناخته میشود.

رتبه اول برد تخصص جراحی فک و صورت

رتبه برتر آزمون بورد تخصصی جراحی دهان ، فک و صورت (سال 1395) و همچنین عضو بنیاد ملی نخبگان

هیئت علمی دانشگاه اصفهان

عضو مجمع عمومی باشگاه اعضای هیات علمی منتخب دانشگله علوم پزشکی اصفهان (مرداد 1400 تا 1404)

تحصیلات :

  • تخصص جراحی دهان، فک و صورت شهریور 1390- تیر 1395

(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

عنوان پایان نامه: alveolar cleft Evaluation of the CBCT imaging accuracy in the volumetric assessment of

  • دندانپزشکی عمومی شهریور 1384- شهریور 1390

 (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

عنوان پایان نامه: Correlation coefficients of three self-perceived orthodontic treatment need indices

سمت های اجرایی :

  • معاون گروه جراحی فک و صورت

دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • رابط پژوهشی گروه جراحی فک و صورت

دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • سکشن ادیتور Dental Research Journal (DRJ)

دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  • هیات علمی (استادیار) گروه جراحی فک و صورت

دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان